ITEM METADATA RECORD
Title: Vermaatschappelijking van GGZ - Deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Herpositionering van de nulde en eerste lijn
Authors: Van Audenhove, Chantal # ×
Issue Date: 19-May-2010
Conference: CM Studiedag 'Eerstelijnszorg bij psychische problemen: samen lukt het' location:Leuven date:19 mei 2010
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.