ITEM METADATA RECORD
Title: Een problematische haat-liefde verhouding? De doorwerking van de negentiende-eeuwse literatuur in enkele naoorlogse tijdschriften
Authors: Mus, Francis #
Issue Date: 13-Feb-2009
Conference: Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de processen van identiteitsvorming in de negentiende-eeuwse lage landen location:Antwerpen date:13-14 February 2009
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.