ITEM METADATA RECORD
Title: Klasklimaat en relatie met leerkracht belangrijk voor ontwikkeling kinderen
Authors: Buyse, Evelien
Issue Date: 29-Apr-2009
Publisher: Belga
Description: Dit bericht werd door Belga verspreid naar aanleiding van de studiedag 'Studiedag Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen "Leerlingen en scholen volgen: Je kan er uit leren!" Uitkomsten van het SiBO-onderzoek" (29 april 2009)'
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.