ITEM METADATA RECORD
Title: Het nieuwe strategische adviesstelsel in Vlaanderen. Een zelfevaluatie-instrument voor de strategische adviesraden
Authors: FobĂ©, Ellen
Brans, Marleen
Vancoppenolle, Diederik
Van Damme, Jan
Issue Date: 2009
Publisher: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Abstract: Deze zelfscan of tool voor zelfevaluatie is een van de twee outputs van het onderzoeksproject “Het nieuwe strategische adviesstelsel: een verbeteringsgerichte procesanalyse”.
De eerste output van het project is een gelijknamig onderzoeksrapport waarin de werking en het proces van advisering in de strategische adviesraden werden geanalyseerd. De zelfscan die hier voorligt, is een tweede output van het project en sluit aan bij het onderzoeksrapport. Het instrument is gericht aan de strategische adviesraden en houdt een zelfevaluatie van hun werking voor ogen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.