ITEM METADATA RECORD
Title: Tools for the Synthesis of Traffic Noise Sources (Technieken voor de synthese van verkeersgeluid)
Other Titles: Tools for the Synthesis of Traffic Noise Sources
Authors: Berckmans, Dries
Issue Date: 2-Apr-2010
Abstract: Transportlawaai is gedurende de laatste 40 jaar enorm toegenomen door de steeds stijgende vraag naar vlotte transportmogelijkheden. Mensen lijden aan slaapstoornissen en ondervinden hinder en zelfs gezondheidseffecten doordat het lawaai interfereert met hun slaap, concentratie, communicatie en ontspanning. Technologische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een vermindering van het lawaai van individuele voertuigen, maar toch is de ervaren geluidshinder sterk toegenomen. Dit komt voornamelijk door de toegenomen verkeersvolumes en de verhoogde gewaarwording van lawaai ten gevolge van media-aandacht. Moderne voertuigen hebben verschillende geluidsbronnen van ongeveer gelijke luidheid, waardoor technologische doorbraken nodig zijn in verschillende onderzoeksdomeinen om verdere reducties van de totale geluidsniveaus te bekomen. Dit resulteert in pessimistische korte termijn voorspellingen en heeft geleid tot een nieuwe aanpak van de EU: de focus is verlegd van ruwe, geluidsniveau-data naar de perceptie van geluid. De enige betrouwbare manier om geluidsperceptie te beoordelen is een werkelijke luisterervaring, bijgestaan door andere zintuigen. Het hoofddoel van dit werk is daarom het ontwikkelen van technieken voor de synthese van verkeersgeluid. Er werd een algemene syntheseprocedure uitgewerkt die kan omgaan met: meerdere (partieel/niet) gecorreleerde bronnen, niet-stationaire bronnen, bewegende bronnen en/of ontvangers, binaurale synthese, complexe akoestische omgevingen en een lage rekenkost, vereist voor toekomstige real-time implementaties. Dit werk levert een bijdrage op het vlak van de bronmodellering op basis van substitutiebronnen. De invloed van het aantal en de plaats van de substitutiebronnen en indicatoren (die gebruikt worden voor de kwantificatie) op de performantie van het bronmodel, werden onderzocht aan de hand van numerieke gevallenstudies op een trillende zuiger, een equivalent motormodel en een afstralende plaat. Bovendien werd de rol van de gebruikte indicatorgrootheid en regularisatie vastgelegd, en werd de bronmodellering experimenteel gevalideerd op een rollende band. Een tweede bijdrage ligt in het benaderen van continu variërende transferpaden door opeenvolgende sets van discrete transferpaden. Dit werd experimenteel geanaliseerd door middel van een geluidsbron bevestigd aan een slinger. Een derde bijdrage ligt in de selectie van geschikte syntheseparameters voor het geluid afkomstig van een dieselmotor, een band en een vliegtuig.
ISBN: 978-94-6018-192-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Production Engineering, Machine Design and Automation (PMA) Section

Files in This Item:
File Status SizeFormat
thesis_finaal.pdf Published 76455KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.