ITEM METADATA RECORD
Title: Tien jaar cervixscreening in de provincie Limburg: de LIKAR-cytologiegegevens van 1996 tot en met 2005
Authors: De Jonge, E ×
Op de Beeck, L
Cloes, E
Meekers, E
Orye, G
Adriaens, B
Dhollander, D
Arbyn, M
Van Nieuwenhuyse, A
Lousbergh, D
Buntinx, Frank #
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:66 issue:1 pages:31-39
Abstract: Sinds jaren worden cervixcytologiegegevens doorgestuurd vanuit pathologielaboratoria naar het Limburgs
Kankerregister (LIKAR). Tot op heden zijn slechts kortetermijngegevens gepubliceerd over de status van de
cervixkankerscreening in België en Vlaanderen. Deze 10 jaar LIKAR-gegevens weerspiegelen de performantie
van cervixkankerscreening in de provincie Limburg en geven een inzicht in de omvang van de opgespoorde
pathologie.
Dekkingsgraden voor cervixkankerscreening in deze populatie van vrouwen tussen 25 en 64 jaar bedroegen
48, 63 en 91% over observatieperioden van respectievelijk 3, 5 en 10 jaar. Nochtans worden te veel
vrouwen te dikwijls gescreend. Het aantal uitstrijkjes dat genomen wordt in een periode van 5 jaar is echter
voldoende om, althans in theorie, 80% van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar te screenen. Andere cijfers die
in deze studie getuigen van een opportunistisch screeningsgedrag zijn een hoge screeningsfrequentie (52 en
96% van de uitstrijkjes dragen niet bij tot de dekkingsgraad over een observatieperiode van respectievelijk
3 en 5 jaar), de afname van de dekkingsgraad naarmate de vrouwen ouder worden, wat resulteert in het vinden
van invasieve letsels bij vrouwen ouder dan 65 jaar.
Tussen 1996 en 2006 had 8% van de vrouwen (alle leeftijden) die ooit getest werden ten minste eenmaal
een abnormaal uitstrijkje. Men zag een sterke toename in de tijd van het aantal abnormale uitstrijkjes
van 4,6% (periode 1996-2000) naar 7,6% (periode 2001-2006). Deze gegevens illustreren de inefficiëntie van
niet-georganiseerde screening voor een ziekte die meer prevalent wordt.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2010FBLIKAR10jkankerTvG.pdf Published 462KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.