ITEM METADATA RECORD
Title: Autonomie vs. artistiek activisme?
Authors: Laermans, Rudi ×
De Cauter, Lieven #
Issue Date: 2009
Conference: Symposium 'De "plaats" van de kunst: over de bestemming van het artistieke' location:Brussels date:3 March 2009
Abstract: Cultuurfilosoof Lieven De Cauter en socioloog Rudi Laermans gaan in gesprek over kunst in het tijdperk van polarisering. Is de plaats van de kunst de heterotopie
of de publieke ruimte, is het de cultuurtempel of de straat? Het wordt een evenwichtsoefening tussen de verdediging van de heterotopie, van de autonomie tegen
economisering (het museum als themapark) en politisering van buitenaf (cultureel populisme) enerzijds en anderzijds de nood aan artistiek activisme als antwoord
op de urgenties van deze tijd. Tegenover de elitaire marginalisering van de kunst in haar postmodern hiernamaals, staat de potentialiteit van kritisch-subversieve interventies binnen een socio-politiek activisme. Hoe sceptisch beide sprekers ook
zijn over die mogelijkheid, ze zijn het eens dat autonome kunst op zich nog geen politiek activiteit is en zich dus niet moet bekleden met de aura van politieke relevantie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Department of Architecture - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.