ITEM METADATA RECORD
Title: Financieel-economische analyse van de beschutte werkplaatsen
Authors: Vermandere, Caroline # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV issue:1-2 pages:20-24
Abstract: Om een beeld te krijgen van de beschutte werkplaatsen is het interessant te gaan kijken naar de financieel-economische situatie van de sector. Dit gebeurt op basis van de twee bovenstaande rapporten.
In de analyse komt meermaals het ambiguë karakter van de beschutte werkplaatsen tot uiting. Enerzijds wordt van hen verlangd dat ze meedraaien in de marktsector, dat ze rendabel zijn, niet verlieslatend en zo min mogelijk afhankelijk van subsidies en externe steun. Anderzijds is het hun hoofdopdracht om personen met een handicap, en vooral de zwakkere personen binnen deze groep, een job aan te bieden. Niettegenstaande het feit dat rendabiliteit en
zelfstandigheid op de eerste plaats in het voordeel van de beschutte werkplaatsen zelf spelen, zijn deze harde doelstellingen niet altijd even makkelijk te verzoenen met de doelstelling de zwakste werknemers een plek te bieden op de arbeidsmarkt.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
1-2-2003-Financieel-economische analyse van de beschutte werkplaatsen.pdf Published 85KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.