ITEM METADATA RECORD
Title: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Belgische Nederlandstalige versie van het interRAI Acute Care
Authors: Wellens, Nathalie
Van Lancker, Aurelie
Moons, Philip
Flamaing, Johan
Milisen, Koen #
Issue Date: Feb-2010
Conference: 33ste Winter-Meeting, Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie. location:Oostende, België. date:26 februari 2010
Abstract: DOEL: De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid nagaan van de Belgische Nederlandstalige versie van het interRAI Acute Care, een comprehensief geriatrisch assessment.
METHODOLOGIE: Een exploratieve, cross-sectionele studie werd uitgevoerd op 3 diensten geriatrie van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, België. Een assessment werd uitgevoerd door twee onafhankelijke beoordelaars, bij 63 patiënten ouder dan 75 jaar, binnen de 48 uur na opname in het ziekenhuis. Premorbide status en status bij opname van 74 inhoudelijke items over negen domeinen van de interRAI Acute Care werden geëvalueerd.
RESULTATEN: De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid had voor de items met een nominaal meetniveau, een gemiddelde kappawaarde van 0,81 (bijna perfect) en voor de items met een ordinaal meetniveau, een gemiddelde gewogen kappawaarde van 0,78 (aanzienlijk). Deze betrouwbaarheid was zo goed als perfect (k>0,80) voor 57% van de items, aanzienlijk (0,60<k<0,80) voor 28% van de items, aanvaardbaar (0,41<k<0,60) voor 11% van de items en gering of onvoldoende (k<0,40) voor 4% van de items. De geobserveerde overeenkomst was gemiddeld 0,87 en werd bij 75% van de items hoger dan 0,80 gevonden.
CONCLUSIE: Het interRAI Acute Care is een instrument dat een breed en holistisch beeld geeft over het profiel van de complexe, frêle gehospitaliseerde oudere zorgvrager. In 96% van de items werd een kappawaarde gevonden boven 0,40. Dit wijst op een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Nederlandstalige Belgische versie van dit instrument. Na verder onderzoek over de haalbaarheid en validiteit, zou dit instrument kunnen leiden tot een accurate beeldvorming en betere zorgplanning en continuïteit van zorg van de geriatrische patiënt opgenomen in het ziekenhuis.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Gerontology and Geriatrics
Nursing and Health Care Management Teaching Methodology and Practicals
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.