ITEM METADATA RECORD
Title: Patronen van waardering voor beeldende kunst: horizontale en verticale culturele grensoverschrijdingen
Authors: Berghman, MichaĆ«l ×
Van Eijck, Koen #
Issue Date: 2009
Publisher: Uitgeverij Boom
Series Title: Sociologie vol:5 issue:3 pages:376-405
Abstract: Het gegeven dat culturele omnivoren hoge en lage cultuur combineren, wordt vaak opgevat als een genadeloze kritiek op het werk van Bourdieu. Maar had Bourdieu het eigenlijk niet vooral over een ander soort grens, namelijk die tussen
een behoudende bourgeoisie en een kritische avant-garde? Wordt deze ‘horizontale’ grens eveneens overschreden en, zo ja, gebeurt dat dan door dezelfde personen die het onderscheid tussen highbrow en populair aan hun laars lappen?
ISSN: 1574-3314
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.