ITEM METADATA RECORD
Title: Tussen individualisering en globalisering. Lokale gemeenschapsinitiatieven als tegenmacht?
Authors: Kenis, Anneleen
Issue Date: 2009
Publisher: SoCiuS
Series Title: Wisselwerk cahier vol:9
Host Document: De Grond-Wet. Veranderkracht van lokale gemeenschappen in het licht van duurzame ontwikkeling pages:125-142
Article number: 6
Abstract: Lokalisering en gemeenschapsopbouw worden steeds vaker naar voren geschoven als sporen in de transitie naar een duurzame samenleving. Toch is niet zonder meer elke vorm van lokalisering en gemeenschapsopbouw even progressief, effectief of democratisch. De bedoeling van dit artikel is de ambiguïteit van deze elementen te exploreren en te laten zien wat de mogelijkheden en limieten zijn van lokale gemeenschapsinitiatieven als antwoord op de ecologische crisis. Uitgangspunt is dat lokalisering en gemeenschapsvorming niet op zich beschouwd kunnen worden, maar gesitueerd moet worden in een ruimere economische, politieke en sociale context, die gekenmerkt is door processen van individualisering en (neoliberale) globalisering. De centrale vraag is in welke mate dergelijke initiatieven bijdragen tot een versterking van democratische en emancipatorische praktijken van onderuit en tot een kritisch bewustzijn van de context waarin ze ageren, dan wel tendensen naar depolitisering bevestigen.
ISSN: 1780-3578
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Division of Bioeconomics

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Tussen individualisering en globalisering - lokale gemeenschapsinitiatieven als tegenmacht.pdf Published 110KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.