ITEM METADATA RECORD
Title: Marxisme en Ecologie: een uitgestelde ontmoeting
Authors: Lievens, Matthias # ×
Issue Date: 2008
Series Title: Oikos : Forum voor Sociaal-Ecologische Verandering vol:46 issue:3 pages:36-48
Abstract: Het marxisme heeft de ecologische kwestie gemist. Erg laat kwam een stroom aan publicaties op gang die deze benadering tracht te ‘ecologiseren’. Zowel op het vlak van de theorie als dat van de praktijk leverde dit ondertussen een aantal aanzetten op voor een fundamenteel debat in de linkerzijde over de verhouding tussen maatschappij en ecosysteem, de private toe-eigening van de natuur, de aard van de technologie, de ecologische economie en strategieën voor alternatieven.
ISSN: 1372-3642
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Oikos lievens,_marxisme_en_ecologie.pdf Published 156KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.