ITEM METADATA RECORD
Title: Het beoordelen van de prestaties van netwerken: aanzet tot een analysekader
Authors: De Rynck, Filip * ×
Voets, Joris *
van Dooren, Wouter #
Issue Date: Feb-2010
Series Title: Bestuurswetenschappen vol:6 issue:1 pages:35-55
Abstract: Hoe kunnen we prestaties van netwerken in de publieke sector beoordelen? We ontwikkelen een analysekader met drie dimensies: productie-, proces- en regimeprestatie dat we toepassen op het niveau van de actoren, het netwerk en de samenleving. Het beoordelen van de prestaties van netwerken vereist dat naast economische criteria ook principes zoals democratische kwaliteit en capaciteitsopbouw worden meegenomen. We gebruiken de case van het netwerk rond het ‘parkbos Gent’ als illustratie van ons kader.
ISSN: 0165-7194
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.