ITEM METADATA RECORD
Title: Tien jaar kanker in de provincie Limburg (1996-2005): incidenties, trends en voorspellingen
Authors: Lousbergh, Daniel
Buntinx, Frank ×
Op De Beeck, L
Rummens, J
Vanden Brande, J
Dhollander, D
Kellen, Eliane
Hensen, K
Faes, C
Bruckers, L
Cloes, E
Lathouwers, D
Meekers, E #
Issue Date: Jan-2010
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:66 issue:1 pages:3-10
Abstract: In de periode 1996-2005 werden in Limburg 36.812 primaire kankers gediagnosticeerd en histopathologisch/cytoligsch of hematologisch bewezen (basocellulaire carcinomen van de huid niet inbegrepen). Daarvan ware er 33.795 invasieve en 3.017 niet-invasieve kankers. de ruwe incidentie van invasieve kankers bedroeg 480/100.000 persoonsjaren voor mannen en 370/100.000 voor vrouwen; gestandaardiseerd naar de Europese populatie is dit respectievelijk 448 en 312. De top 5 van de kankerlokalisaties bij de man zijn de prostaat, de longen, het colon, de urineblaas en non-melanoomhuidkanker. Bij de vrouw zijn dit de obrst, het colon, de uterus, de non-hodgkinlymfomen en de non-melanoomhuidkanker. Bij de mannen is de naar leeftijd gestandaardiseerde tijdstrend voor al de kankers samen tussen 1996 en 2005 stabiel. Bij de vrouwen is er een statistisch significante toenmae, toe te schrijven aan de toename van borstkanker. Prostaatkanker neemt toe, longkanker neemt af bij mannen en blijft stabiel bij vrouwen. Colorectale kanker blijft stabiel, zo ook blaas- en cervixkanker. Maagkanker lijkt af te nemen. daarentegen lijkt het melanoom licht toe te nemen bij mannen. De hoge incidentie van hematologische kankers is opvallend. De recente implementatie van de resultaten van de hematologische laboratoria is een mogleijke verklaring hiervoor.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2010FBincid10jkankerTvG.pdf Published 291KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.