ITEM METADATA RECORD
Title: Preventie en behandeling van A/H1N1-influenza bij patiënten met immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen onder immunotherapie
Authors: De Keyser, Filip ×
De La Brassine, Michel
Lambert, Jo
Lauwerys, Bernard
Louis, Edouard
Van Assche, Gert
Van Gompel, Alfons
Westhovens, Rene
Van Ranst, Marc #
Issue Date: 15-Jan-2010
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:66 issue:2 pages:57-64
Abstract: Immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen (IMID) vormen een heterogene groep van aandoeningen, waaronder chronische artritis, reumatische systeemziekten, inflammatoire darmziekten en psoriasis, met een gemeenschappelijke immunologische pathogenese en een gelijkaardige behandelingsstrategie, waaronder immunosuppressieve of immunomodulatoire middelen (immunotherapie).
Immunotherapie omvat naast corticosteroïden en conventionele middelen zoals methotrexaat ook zogenaamde "targeted therapies" of "biologicals" (o.a. de tumornecrosisfactor (TNF)-remmers). IMID-patiënten onder immunotherapie zijn vatbaarder voor infecties en vormen een risicogroep in de context van de A/H1N1-influenzapandemie.
Naar aanleiding van de verwachte pandemie met A/H1N1 werd een Belgische ad-hocwerkgroep opgericht die aanbevelingen formuleerde in verband met de preventie en de behandeling van A/H1N1-influenza voor deze risicogroep.
Dit artikel vat de wetenschappelijke evidentie samen waarop deze aanbevelingen gebaseerd zijn. Naast de klassieke hygiënische maatregelen (hand- en hoesthygiëne, vermijding van contact met zieken) wordt aanbevolen deze patiënten te vaccineren tegen influenza (zowel de klassieke seizoensgriep als het type A/H1N1) en pneumokokken. Als risicopatiënten komen zij ook in aanmerking voor behandeling met virusremmers in geval van griepsymptomen. Immunotherapie (met uitzondering van corticosteroïden) dient tijdelijk onderbroken te worden bij een acute infectieuze opstoot.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
Translational Research in GastroIntestinal Disorders
Rheumatology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.