ITEM METADATA RECORD
Title: Zin en onzin van de contractualisering binnen de wettelijke sociale zekerheid
Authors: Simoens, Dries # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Sociaal Recht / Revue de Droit Social vol:(2009) issue:3 pages:391-423
Abstract: De contractfiguur zet zijn opmars verder binnen de wettelijke sociale zekerheid (zie RMI-integratiecontracten, RVA-opvolgingscontracten e.d.). De bijdrage onderzoekt eerst of deze rechtsfiguren beantwoorden aan echte overeenkomsten in de zin van het Burgelijk Wetboek, en komt tot een negatief besluit. Vooreerst omdat de plicht tot het verstrekken van socialezekerheidsuitkeringen uit de wet volgt, en niet beantwoordt aan contractuele verbintenissen. Verder omdat op de niet-naleving ervan sancties staan, eenzijdig opgelegd door de socialezekerheidsinstelling, los van elke gedachte aan schadevergoeding. In een tweede deel neemt de bijdrage de juridische gevolgen onder de loep van de zogenaamde contracten. Negatieve gevolgen: verhulling van de werkelijkheid en slechte ervaring van veel sociaal verzekerden met civielrechtelijke contracten. Postieve gevolgen: accurate naleving, door de socialezekerheidsinstelling, van haar informatieplicht, responsabilisering van de sociaal verzekerde en ten slotte rechtszekerheid, onder meer inzake de verdeling van de bewijslast.
ISSN: 0035-1113
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.