ITEM METADATA RECORD
Title: Van navelstaren tot zelfkritiek: Hoe VRT en VTM over zichzelf berichten
Authors: Van Gorp, Baldwin
Issue Date: 2005
Publisher: Acco
Host Document: Nieuws op televisie: Televisiejournaals als venster op de wereld edition:1st pages:215-226
Abstract: Inhoudelijke analyse van de nieuwsberichtgeving van de openbare omroep VRT en de commerciële zender VTM waarin ze over zichzelf berichten.
ISBN: 90-334-5813-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for Media Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.