ITEM METADATA RECORD
Title: Anatomie en Fysiologie. Een inleiding
Authors: Martini, Frederic
Bartholomew, Edwin
Bruijn, Josephine
Isselée, Hans
Contributors: Ober, William
Garrison, Claire
Welch, Kathleen
Hutchings, Ralph
Issue Date: 2008
Publisher: Pearson Education
Description: Anatomie en fysiologie, een inleiding is een uitgebreide kennismaking met de grondslagen, basisbegrippen en gespecialiseerde termen die van wezenlijk belang zijn voor inzicht in bouw en werking van het menselijk lichaam. Het bespreekt stapsgewijs en tot in detail de verschillende orgaanstelsel enb hun interacties. Dit boek is geschreven, hoofdzakelijk voor studenten die een professionele bachelor volgen in de gezondheidszorg.
ISBN: 978-90-430-1389-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.