ITEM METADATA RECORD
Title: Klimaatverandering en waterhuishouding
Authors: Brouwers, Johan
Peeters, Bob
Willems, Patrick
Deckers, Pieter
De Maeyer, Philippe
De Sutter, Renaat
Vanneuville, Wouter
Issue Date: 2009
Publisher: Vlaamse Milieumaatschappij
Host Document: Milieuverkenning 2030 (Milieurapport Vlaanderen) pages:283-304
Article number: 11
Abstract: Hoofdlijnen:

Alle Vlaamse klimaatscenario’s wijzen eenduidig op een stijging van de omgevingstemperatuur (bijvoorbeeld met 1,5 °C à 4,4 °C voor de winter en met 2,4 °C à 7,2 °C voor de zomer), op een hogere verdamping tijdens de winter en de zomer, en ten slotte op meer neerslag tijdens de winter tegen 2100. Het zeeniveau aan de Vlaamse kust kan deze eeuw nog stijgen met 20 à 200 cm.

De meeste klimaatscenario’s tonen een daling van de gemiddelde zomerneerslag voor Vlaanderen. In combinatie met de hogere verdamping doet dit de laagste
rivierdebieten tijdens droge zomers met meer dan 50 % dalen tegen het einde van de 21e eeuw. Daardoor stijgen de kansen op ernstig watertekort.

Ondanks een daling van de zomerneerslag, valt er in Vlaanderen een toename van het aantal extreme zomeronweders te verwachten. Daardoor stijgen de overstromingskansen voor riolen.

Het risico op economische schade door overstromingen ligt ver uit elkaar voor de verschillende klimaatscenario’s voor Vlaanderen: van een daling met 56 % tot een stijging met 33 %.

Vlaanderen ligt tussen Noord-Frankrijk, waar de klimaatverandering de evolutie naar verdroging versterkt, en Nederland, waar men eerder een toename van het aantal overstromingen verwacht. Waterbeheerders in Vlaanderen moeten bij het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie) daarom zoeken naar ingrepen die vlot bij te sturen zijn en onder verschillende omstandigheden nuttig zijn. Zowel om het overstromingsrisico te beperken, als om watertekorten te voorkomen en op te vangen.
ISBN: 978-908040200-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Department of Civil Engineering - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
MIRA-S 2009 hfdst klimaatverandering.pdfFull chapter pdf Published 3105KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.