ITEM METADATA RECORD
Title: Reologie ZVB - Het niet-lineaire stromingsgedrag als input voor numerieke stromingsmodellen
Authors: Heirman, Gert ×
Vandewalle, Lucie
Van Gemert, Dionys #
Issue Date: Jan-2010
Series Title: Cement vol:62 issue:1 pages:38-44
Abstract: Om het potentieel van hoogvloeibare betonmengsels, zoals zelfverdichtend beton (ZVB), optimaal te benutten, moeten numerieke stromingsmodellen worden toegepast. Numerieke simulaties van het stortproces maken het mogelijk om de minimale verwerkbaarheid van het verse beton te bepalen waarbij de bekisting toch nog op een afdoende manier wordt gevuld [1]. Over dit onderwerp wordt momenteel een doctoraatsonderzoek aan de K.U.Leuven verricht. In dit artikel komt het globale stromingsgedrag van ZVB aan de orde.
ISSN: 0008-8811
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Building Materials and Building Technology Section
Department of Civil Engineering - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
C_62-1_2010_038-044_Heirman et al.pdfOA article Published 987KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.