ITEM METADATA RECORD
Title: Percepties van leerlingen betreffende Begeleid Zelfstandig Leren. Lessen vanuit de activerende didactiek
Authors: Struyven, Katrien
Issue Date: 2009
Host Document: Begeleid Zelfstandig Leren edition:22 pages:63-96
Abstract: Het is niet zozeer de leeromgeving die bepaalt wat studenten leren, maar de manier waarop deze leeromgeving door de studenten ‘gepercipieerd’ wordt (Entwistle, 1991). Deze vaststelling vormt het uitgangspunt van het perceptie-onderzoek betreffende activerende didactiek dat in dit artikel centraal staat.

Activerende werkvormen zijn een concrete uitwerking van de idee van Begeleid Zelfstandig Leren. Drie ingrediënten zijn daarbij essentieel om van een geslaagd recept te spreken: (1) zelfontdekkend leren, (2) via authentieke, complexe taken en (3) mits de hulp en ondersteuning van een leerkracht of anderen (bvb. tutor, peers, etc).

Het onderzoek van Struyven (2005) bestudeert de ervaringen van studenten met deze werkvormen via authentieke taken, en vergelijkt ze met de ervaringen van lerenden bij klassikale instructie door de leerkracht. Een opvallende bevinding is dat de ervaringen met de activerende didactiek uiteenlopend zijn: sommige studenten zijn er dol op, anderen lijken ze te verachten. Positieve argumenten benadrukken het activerende en uitdagende karakter; de variatie aan werkvormen en het plezier van het samenwerken. Negatieve argumenten daarentegen beklemtonen de intense(re) werkdruk; de hoge(re) complexiteit van de opdrachten; en het eenzijdig gebruik van coöperatieve werkvormen. Op basis van het onderzoek worden mogelijke valkuilen belicht en tips voor de praktijk geformuleerd, want activerende werkvormen lonen de moeite!
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Educational Sciences Research Units (-)
Education and Training

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Percepties BZL.docPercepties van leerlingen betreffende Begeleid Zelfstandig Leren Published 238KbMicrosoft WordView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.