ITEM METADATA RECORD
Title: Activerende werkvormen beter dan hoorcolleges?
Authors: Struyven, Katrien # ×
Issue Date: 2009
Publisher: VCLB-Service
Series Title: Caleidoscoop vol:21 issue:5 pages:18-21
Abstract: Doen studenten in activerende werkvormen het beter dan studenten in hoorcolleges?, dat is de centrale vraag waarop dit artikel een antwoord formuleert. ‘Het beter doen’ vertaalt zich concreet naar ‘positief ervaren’, ‘dieper leren’ en ‘hogere prestaties’ bij een cursus, die ofwel gegeven wordt via hoorcolleges (doceren en onderwijsleergesprekken) ofwel via activerende werkvormen die studenten aansporen om zelfstandig aan de hand van opdrachten leerinhouden te verwerven. Via een quasi-experimenteel onderzoek wordt aangetoond dat deze positieve effecten op ervaringen, leren en prestaties niet vanzelfsprekend zijn…
ISSN: 0776-474X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Educational Sciences Research Units (-)
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Activerende werkvormen boven hoorcolleges.docxActiverende werkvormen boven hoorcolleges Published 168KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.