ITEM METADATA RECORD
Title: Integratie van onderzoek in onderwijs: ambities en realisaties binnen de Associatie K.U.Leuven (IOO-project). Inhoudelijk eindverslag van OOF-project 2006/03
Authors: Elen, Jan
Schouteden, Wendy
Verburgh, An
Fran├žois, Sigrid
Issue Date: 2010
Publisher: vzw Associatie K.U.Leuven - CIP&T
Description: Werkten mee aan dit project:
Mieke Clement, Piet Verhesschen en Fabienne De Ryck (K.U.Leuven)
Joke Torbeyns, Thu Dang en Ingrid Ilsbroux (Groep T)
Dirk Smits (H.U.Brussel)
Paul Crevits (KATHO)
Ingrid Vanhoren (K.H.Leuven)
Johan Baeten (K.H.Lim)
Inge Lanslots en Winibert Segers (Lessius)
Hendrik Vanden Abeele, Bernard Vandermarcke en Katrien Vandendorpe (Wenk)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.