ITEM METADATA RECORD
Title: Kindtrainingen. Een volwaardige component van vroege interventieprogramma’s voor antisociaal gedrag?
Authors: Claus, Line ×
De Mey, Wim
Merlevede, Els
Bosmans, Guy
Van Leeuwen, Karla
Braet, Caroline #
Issue Date: 2009
Series Title: Gedragstherapie vol:42 issue:1 pages:49-68
Abstract: Gezien de sterke tendens tot stabiliteit van gedragsproblemen is er nood aan vroege interventieprogramma’s die
het risico op persisterend antisociaal gedrag verkleinen. In een pilotstudy worden de effecten geëvalueerd van
een training in sociale vaardigheden voor 4- tot 7-jarigen welke deel uitmaakt van een ecologisch programma
voor at risk kinderen. De vorderingen van de kinderen worden via drie effectmaten geëvalueerd en vergeleken
met een controlegroep van ‘normale kinderen’. De resultaten van deze studie geven enkele vorderingen aan in de
trainingsgroep voor wat betreft sociaal-cognitieve kennis maar strenge statistische toetsen leveren weinig
significante bevindingen op in het bijzonder voor wat betreft de gedragscomponent van sociale competentie.
ISSN: 0167-7454
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
artikel_kindtraining(2).docMain article (draft) Published 203KbMicrosoft WordView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.