ITEM METADATA RECORD
Title: De perceptie van kinderen rond het differentieel opvoeden door ouders – een pilootstudie
Authors: Jeannin, Rozemarijn
Van Leeuwen, Karla #
Issue Date: 2009
Conference: Vlaams Congres voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -psychotherapie edition:7 location:Ghent, Belgium date:10-11 september 2009
Abstract: Probleemstelling. Psychosociale aanpassing van kinderen is het resultaat van een complex interactiepatroon tussen kenmerken van het kind en beïnvloeding door de omgeving. Een recente onderzoekslijn benadrukt de invloed van verschillen in opvoeding tussen kinderen binnen hetzelfde gezin, en dus de invloed van opvoeding als niet-gedeelde objectieve omgevingsfactor (Daniels & Plomin, 1985) op het welzijn van kinderen. Kinderen reageren niet enkel op hoe ze zelf worden opgevoed door hun ouders (absoluut ouderschap), maar ook op hoe dit ervaren wordt in relatie tot de opvoeding van hun broers of zussen. De beoordeling van de verschillende mate van warmte en controle die ze krijgen van hun ouders als zijnde gerechtvaardigd, blijkt hierbij door te wegen in de relatie met psychosociale aanpassing. De ervaringen van kinderen m.b.t. differentiële opvoeding en de attributies die leiden tot het beoordelen van deze verschillen als rechtvaardig, zijn tot op heden weinig onderzocht. Methode. In een pilootstudie worden percepties van kinderen rond differentieel opvoeden kwalitatief onderzocht. Door middel van focusgroepen worden kinderen tussen 9 en 12 jaar bevraagd over (a) de mate waarin ze de opvoeding door hun ouders als verschillend ervaren, (b) hun attitudes daar tegenover, en (c) de redenen waarom ouders kinderen al dan niet verschillend kunnen en mogen behandelen. Resultaten. De resultaten van deze pilootstudie zullen gebruikt worden om items te ontwikkelen die kindpercepties op differentieel opvoeden meten, als aanvulling op meetinstrumenten zoals de Sibling Inventory of Differential Experiences (Daniels & Plomin, 1985).
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Jeannin&VanLeeuwen_Poster_KJPP_2009.pptPoster Published 1750KbMicrosoft PowerpointView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.