ITEM METADATA RECORD
Title: K probleme klassifikatsii jazykovych sredstv i znatsenii soebjektivnoj modalnosti (On the Classification of Linguistic Means and Meanings of Subjective Modality)
Authors: Vergauwen, Roger * # ×
Soldatjenkova, Tatjana * #
Issue Date: 2010
Publisher: Voronezh State University
Series Title: Voronezh State University Journal of Linguistics and Intercultural Communication issue:2 pages:162-170
Description: Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift van de uitgeverij van de universiteit van Voronezh dat opgenomen is in het Russische equivalent van de VABB lijst, m.n. de Higher Attestation Commission (HAC) (http://vak.ed.gov.ru/ waar de lijst van de toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften van de Russische Federatie te vinden is ( http://vak.ed.gov.ru/). Deze lijst is goedgekeurd door het Ministerie van het Onderwijs van de Russische Federatie.
ISSN: 1680-5755
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Logic and Analytical Philosophy
Slavonic and East European Studies, Leuven (-)
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.