ITEM METADATA RECORD
Title: Afbakeningsproblemen en maximum harmonisatie: een pingpongspel met weigig rechtszekerheid of nog een reden om voorzichtig om te springen met maximumharmonisatie
Authors: Terryn, Evelyne # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken vol:5 pages:1-8
ISSN: 1871-3947
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.