ITEM METADATA RECORD
Title: Logos en geweld. Girard over de Griekse en de joods-christelijke lectuur
Authors: Anckaert, Luc # ×
Issue Date: Oct-1995
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:5 issue:4 pages:163-170
Abstract: In zijn synthese-werk "Des choses cachées depuis la fondation du monde" sluit Girard het tweede boekdeel ‘L’écriture judéo-chrétienne’ af met een sectie ‘Le logos d’Héraclite et le Logos de Jean’ (375-398). In dit ‘beslissende’ hoofdstuk confronteert Girard de joods-christelijke logos, die gedragen wordt door de liefde, met de Grieks-filosofische logos die zou berusten op een al dan niet miskende vorm van geweld. Deze confrontatie leidt tot een beslissende keuze, “une épreuve décisive” (394), die volgens Girard implicaties heeft voor de distinctie tussen waar en vals en voor de lokalisatie van de fundamentele onderscheidingen of exclusie-regels die aan de basis liggen van de mogelijkheid van de filosofie.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
logos en geweld.pdf Published 0KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.