ITEM METADATA RECORD
Title: Het geweld verlangen? Een beschouwing in het spoor van Girard
Authors: Anckaert, Luc # ×
Issue Date: May-1997
Series Title: Sacerdos: Tijdschrift voor Pastoraal en Verkondiging vol:64 pages:315-326
Abstract: De Frans-Amerikaanse denker Girard besteedt aandacht aan de problematiek van schuld en geweld. Hij is getroffen door een trauma of een cesuur in het bestaan: hoe komt het dat mensen zich zo gewelddadig tegenover elkaar kunnen opstellen? Het interessante van zijn benadering is dat hij het menselijke geweld in de kwaliteit van de menselijke relaties situeert. Hij vertrekt bij de hypothese dat het geweld ontstaat door de botsing van menselijke verlangens. Het kwaad is een intermenselijk gebeuren.
Girard onderzoekt de structuur van het menselijke verlangen als oorzaak van het tussenmenselijke geweld. Hij ontwikkelt de hypothese dat elk gedrag nabootsing is van het gedrag van een ander. Deze intuïtie, uitgewerkt als de mimesistheorie (mimesis betekent ‘nabootsing’), vormt de basis van zijn denken over literatuur, religie en mythe, tragedie en cultuur, bijbel en psychologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Girard-geweldverlangen2.doc Published 77KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.