ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar het impliciet gebruik van theorie in de zittingen
Authors: Vermote, Rudi
Issue Date: 23-Sep-2004
Conference: Psychiatrie en Maatschappij: vermaatschappeling van de zorg. Tweede Vlaams Congres Geestelijke Gezondheidszorg location:Leuven date:23-24 september
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:University Centre Sint Jozef (-)
Research Group Psychiatry

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.