ITEM METADATA RECORD
Title: De relevantie van narratieve meta-ethische zinskaders in een pluralistische samenleving
Authors: Anckaert, Luc
Issue Date: 1994
Publisher: VUBPress
Host Document: Iedereen die niet denkt zoals ik, volge mij! pages:89-94
Conference: Filosofiedag edition:16 location:Brussel date:1993
Abstract: De opkomst van narratieve zinsmodellen om een ethische praxis te funderen lijkt te veronderstellen dat deze modellen in een universele begrippelijkheid kunnen vertaald worden (o.a. Levinas). Bij deze vertaalarbeid kunnen vraagtekens worden geplaatst. Tevens is dit de aanleiding tot een pleidooi voor een communicatief waarheidsmodel.
ISBN: 90-5487-084-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VUBdef.doc Published 29KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.