ITEM METADATA RECORD
Title: Mensbeeld en zorgverlening
Authors: Anckaert, Luc # ×
Issue Date: Oct-1996
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:6 issue:3 pages:126-131
Abstract: Het uitgangspunt van mijn uiteenzetting is dat zorgverlening een concrete vorm is van intermenselijke relatie, en dat men, om te kunnen begrijpen wat goede zorgverlening is, moet weten wat een relationeel mensbeeld impliceert. Eerst omschrijf ik enkele gangbare mensbeelden en hun effect op de concrete handelingspraktijk, daarna omschrijf ik wat een relationele mensvisie inhoudt en tenslotte formuleer ik enkele consequenties van deze relationele mensvisie.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
menszorg.PDF Published 74KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.