ITEM METADATA RECORD
Title: 'De relatieve beslotenheid van de laat-middeleeuwse Kartuis: een onderzoek naar de contacten met de buitenwereld aan de hand van de Brugse vestigingen
Authors: Trio, Paul #
Issue Date: 2010
Host Document: Ordo pre ceteris commendatus: geestelijke hervormingen in de late middeleeuwen onder invloed van de kartuizerorde
Conference: Ordo pre ceteris commendatus: geestelijke hervormingen in de late middeleeuwen onder invloed van de kartuizerorde location:Sint-Jansbergklooster te Halen (Beglië date:18 dec 2008
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: IC
Appears in Collections:Medieval History, Leuven
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.