ITEM METADATA RECORD
Title: Wereldwijd web van vergelijkingen en metaforen: over De lenige liefde (1969) van Herman de Coninck
Authors: Janssens, Marcel
Issue Date: 2009
Publisher: Peeters
Host Document: 'Ergens beginnen': bijdragen over Nederlandse poëzie (1967 - 2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat pages:20-26
ISBN: 978-90-429-2325
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Dutch Literature @ Leuven (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.