ITEM METADATA RECORD
Title: Praktische proeven bij grootschalig peilingsonderzoek
Authors: De Meyst, Marijke ×
Van Nijlen, Daniƫl
Gielen, Sarah
Janssen, Rianne #
Issue Date: May-2009
Conference: Onderwijs Research Dagen 2009 location:Leuven date:27-29 May 2009
Abstract: Een vaak gehoorde kritiek op grootschalige toetsafnames en peilingen is dat ze focussen op curriculumonderdelen die eenvoudig schriftelijk te toetsen zijn. Gegeven het welbekende effect van ‘teaching to the test’, zou een inhoudelijke bias in wat er getoetst wordt een negatieve invloed kunnen hebben op het belang dat leerkrachten hechten aan meer vaardigheidsgerichte curriculumonderdelen. Bij het Vlaamse peilingsonderzoek tracht men deels aan dit mogelijk probleem tegemoet te komen door ook praktische proeven af te nemen. Enkel een deelsteekproef van de leerlingen neemt hieraan deel onder leiding van een toetsassistent. Voor de peiling wereldoriëntatie – natuur werden zo onderzoeks- en observatievaardigheden van de leerlingen in beeld gebracht. Bij de peiling biologie in de eerste graad secundair onderwijs deed de helft van de leerlingen die deelnamen aan de praktische proeven veldobservaties in een bos. De andere helft van de leerlingen voerde opdrachten uit met de microscoop. In het peilingsonderzoek Frans als moderne vreemde taal in het basisonderwijs werd de spreekvaardigheid van de leerlingen getoetst, zowel voor het beschrijven van situaties aan de hand van tekeningen als voor het aangaan van korte conversaties met de toetsassistent. Op elk van deze voorbeelden zal worden ingegaan, niet alleen op de resultaten, maar ook op de achterliggende organisatie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Quantitative Psychology and Individual Differences
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.