ITEM METADATA RECORD
Title: Palliatieve zorg in België. Deel 1: Historische context en recente wettelijke ontwikkelingen
Authors: Lievens, Yolande ×
Menten, Johan
BossuyT, Inge
De Pril, Mieke
Verrando, Pierino
Tanghe, A #
Issue Date: 2000
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:56 issue:10 pages:721-725
Abstract: De jongste decennia wordt de thuisomgeving weer meer als de ideale locatie voor het einde van het leven beschouwd. Mede hierdoor is men zich bewust geworden van de noodzaak van een goede palliatie, en dit over de muren van het ziekenhuis heen naar de thuiszorg toe. Dat de organisatie en de financiering van deze nog jonge discipline in de Belgische context niet altijd even gemakkelijk verloopt, wordt in de hiernavolgende tekst geschetst.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.