ITEM METADATA RECORD
Title: Palliatieve sedatie voor refractaire symptomen bij terminale patiënten. Procedure en resultaten van het palliatief-supportteam en de palliatievezorgeenheid van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven
Authors: Menten, Johan ×
van Oosterom, Allan
Van den Bogaert, Walter
Vermylen, Jozef #
Issue Date: 2004
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:60 issue:3 pages:164-173
Abstract: Ondanks optimale palliatieve zorg voor terminale patiënten blijven er wel eens "refractaire" symptomen bestaan die onderscheiden moeten worden van "moeilijk te behandelen" symptomen.
Palliatieve sedatie wordt gedefinieerd en onderscheiden van andere vormen van sedatie. Ze kan een enkele keer als ultiem middel gebruikt worden om deze klassiek onbehandelbare symptomen bij lijdende terminale patiënten onder controle te brengen. Maar dit is ook een controversieel ethisch onderwerp.
De eigen ervaring met palliatieve sedatie van 1997 tot 2002 wordt in detail beschreven en vergeleken met de beschikbare literatuur. Niet de fysieke maar wel de psychosociale aspecten blijken de meest frequente indicatie voor palliatieve sedatie te zijn. De indicatie bij de individuele patiënt kan slechts gesteld worden na uitvoerig interdisciplinair overleg tussen de patiënt, zijn familie en de hulpverleners. Dit overleg gebeurt met respect voor de wensen en de autonomie van de patiënt en zijn familie.
Zowel intermitterende als continue palliatieve sedatie wordt beschreven. De efficiëntie van symptoomcontrole door palliatieve sedatie ligt boven de 90% en ze duurt meestal (> 90% van de patiënten) minder dan 7 dagen. Palliatieve sedatie blijkt een uitzonderlijk zeldzame procedure te zijn, die hier ook ethisch uitgeklaard wordt.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.