ITEM METADATA RECORD
Title: Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen
Authors: Lievens, Yolande ×
Menten, Johan
Bossuyt, Inge
De Pril, Mieke #
Issue Date: 2001
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:57 issue:14-15 pages:986-989
Abstract: Een goede palliatieve opvang van de individuele patiënt veronderstelt een hechte samenwerking van de verschillende palliatievehulpverleners. In deze bijdrage wordt kort de structuur van de palliatieve zorg in de Belgische context geschetst.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Struct Pall Zorg - alumni 7-10-2000.pdfStructuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Published 144KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.