ITEM METADATA RECORD
Title: Vluchtige pulmonale infiltraten na radiotherapie. Differentiaaldiagnose van "bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP)"
Authors: Soentjens, P ×
Menten, Johan
Dewaele, R #
Issue Date: 2002
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:58 issue:9 pages:624-629
Abstract: De patiënt met "bronchiolitis obliterans organizing pneumonia" (BOOP) klaagt van niet-productieve hoest, subacuut optredende dyspneu en koorts. Op de thoraxfoto zijn tevens pulmonale infiltraten zichtbaar.
Een differentiaaldiagnostiek dringt zich op om een meer courante pathologie uit te sluiten. De clinicus dient rekening te houden met hoofdzakelijk infectieuze oorzaken, maar ook met cardiovasculaire problemen en neoplastische en interstitiële longaandoeningen.
Met een gerichte anamnese en met niet-invasieve onderzoeken kan meestal de waarschijnlijkheidsdiagnose van BOOP gesteld worden. Voor verdere differentiëring zijn meer invasieve onderzoeken onontbeerlijk. Behandeling met corticosteroïden heeft een snel en spectaculair resultaat, maar bij te snel afbouwen kan een heropflakkering van de pneumonie optreden.
De symptomatologie, de diagnose en de behandeling van een patiënt met BOOP na bestraling voor een borstcarcinoom worden beschreven.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.