ITEM METADATA RECORD
Title: Symptoomcontrole van ademhalingsproblemen bij de palliatieve patiënt
Authors: Nackaerts, Kristiaan ×
De Pril, Mieke
Bossuyt, Inge
Lievens, Yolande
Menten, Johan #
Issue Date: 2001
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:57 issue:14-15 pages:1009-1014
Abstract: Ademhalingsproblemen zoals dyspneu, hoest, haemoptoe, stridor en doodsreutel komen vrij dikwijls voor bij de palliatieve patiënt in het algemeen en zeker bij de terminale patiënt met een bronchuscarcinoom.
De praktische aanpak van elk van deze ademhalingsproblemen wordt besproken. Hierbij staat niet enkel de medicamenteuze behandeling centraal, maar wordt ook aandacht besteed aan praktische, onmiddellijk bruikbare tips voor de hulpverleners en de familieleden, alsook aan de invasievere behandelingstechnieken.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy
Pneumology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.