ITEM METADATA RECORD
Title: Vaak voorkomende gastro-intestinale problemen bij de palliatieve patiënt: diagnose en behandeling
Authors: Bossuyt, Inge ×
De Pril, Mieke
Menten, Johan
Lievens, Yolande
Hiele, Martin #
Issue Date: 2001
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:57 issue:14-15 pages:1003-1008
Abstract: Mondproblemen, nausea en braken, en constipatie zijn drie ziekteverschijnselen die vaak voorkomen bij patiënten die palliatieve zorg behoeven.
Bij mondproblemen is het aantal verzorgingen heel belangrijk. Door een goede observatie kan gericht gehandeld worden en met specifieke producten ingespeeld op het mondprobleem.
Bij nausea en braken is het belangrijk zicht te krijgen vanuit welke zone het braakcentrum geprikkeld wordt. Afhankelijk van een prikkel vanuit het gastro-intestinale stelsel, de chemo-triggerzone of de cerebrale cortex zal een verschillend beleid gevoerd worden.
Bij constipatie zijn preventieve maatregelen heel belangrijk en kan een gerichte dagelijkse observatie in veel situaties constipatie voorkomen. Het tijdig starten van laxatieven komt de patiënt ten goede.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy
Translational Research in GastroIntestinal Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.