ITEM METADATA RECORD
Title: De subcutane katheter: een eenvoudige parenterale toegangsweg bij de palliatieve patiënt thuis en in het ziekenhuis?
Authors: Bossuyt, Inge ×
Menten, Johan
De Pril, Mieke
Lievens, Yolande #
Issue Date: 2000
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:56 issue:22 pages:1648-1653
Abstract: Medicatie wordt bij voorkeur peroraal toegediend. Wanneer een andere toedieningsweg noodzakelijk is, kan zowel in het ziekenhuis als in de thuiszorg de toediening van medicatie bij palliatieve patiënten via een subcutane katheter voordelen bieden ten opzichte van de klassieke intraveneuze toediening.Het is een efficiënte, eenvoudige, goedkope en patiëntvriendelijke toedieningsroute die door alle intra- en extramurale hulpverleners in de dagelijkse praktijk kan toegepast worden.Medicaties kunnen via de subcutane katheter in mono- of in combinatietherapie, zowel in bolus als in een continu subcutaan infuus met een pompsysteem worden toegediend.De indicaties voor het gebruik van een subcutane katheter en de praktische aspecten worden toegelicht en mogelijkheden van nuttige medicatiecombinaties voor palliatieve zorg worden gegeven. Verder wetenschappelijk onderzoek naar combinatiemogelijkheden van medicaties en hun oplosbaarheid en stabiliteit is aangewezen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.