ITEM METADATA RECORD
Title: Principes van palliatieve en terminale zorg
Authors: Menten, Johan # ×
Issue Date: 2001
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:57 issue:14-15 pages:990-994
Abstract: Palliatieve therapie en zorg kunnen starten bij de individuele patiënt wanneer alle betrokkenen het erover eens zijn dat de kwaliteit van het leven voor moet gaan op de lengte van het leven.
De patiënt, die goed ingelicht dient te zijn over zijn ziekteverloop, heeft hierin een belangrijke rol. Hij wordt zelfs de gids voor de hulpverleners in de palliatieve fase van het leven.
Palliatieve zorg gebeurt bij voorkeur in de thuiszorg, maar dient geïmplementeerd te worden in onze gehele gezondheidszorg waarin opname op een palliatievezorgeenheid eerder de uitzondering dan de regel moet zijn.
Palliatieve zorg biedt voor hulpverleners de invulling om bij overdreven pessimisme over de ziekte-evolutie niet te vervallen in nihilisme, waardoor de patiënt zich in de steek gelaten voelt. Medische hulp bieden door doeltreffende palliatieve en terminale zorg laat toe dat de patiënt waardig en vredig sterft. Sterven is dan niet langer meer een falen van de geneeskunde.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.