ITEM METADATA RECORD
Title: Houdt het Communautair Herkomstlandbeginsel een Verborgen Conflictregel in?
Authors: De Baere, Geert # ×
Issue Date: 12-Jan-2003
Publisher: Bruylant
Series Title: Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht issue:1 pages:131-201
Abstract: (1) In deze bijdrage zal gepoogd wor-
den een aantal aspecten te bestuderen van de relatie tussen het vaak als
ingewikkeld gepercipieerde — en toegegeven moet worden dat dit niet zel-
den met de waarheid strookt — internationaal privaatrecht en het Euro-
pees Gemeenschapsrecht, een relatie waarover nog niet zo lang geleden
gesteld werd dat er sprake was van « une antinomie fondamentale opposant
ces deux matières » (2) Onderzocht zal worden wat de mogelijke parallellen
zijn en waar beide rechtstakken fundamenteel van elkaar afwijken. Hierbij
zal de aandacht voornamelijk uitgaan naar de vraag of het Communautair
herkomstlandbeginsel al dan niet een verborgen conflictregel inhoudt, zon-
der echter voorbij te gaan aan hiermee verband houdende, wat ruimere
vraagstukken. Hoewel het misschien kan lijken dat de hieronder te behan-
delen vraagstukken thuishoren in de categorie van de discussies over het
geslacht der engelen, moet toch gewezen worden op de vrij ingrijpende
gevolgen die een antwoord in de ene of de andere zin voor het nationale
conflictenrecht van de lidstaten zou kunnen hebben. Op deze relevantie ga
ik hieronder expliciet in (3).
ISSN: 0035-0788
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
De Baere, G., RBDI.pdfArticle Published 392KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.