ITEM METADATA RECORD
Title: Nieuw onderzoek op het sitecomplex langs de Molse Nete te Lommel
Authors: Van Neste, Thierry ×
Yperman, Wouter
Vanmontfort, Bart
Van Gils, Marijn
Geerts, Ferdi #
Issue Date: 19-Dec-2009
Publisher: Leuven: Laboratorium voor prehistorie
Series Title: Notae Praehistoricae vol:29 pages:87-91
Conference: Notae Praehistoricae edition:29 location:Namur date:19 December 2009
Abstract: Voorafgaand aan de inrichting van het bedrijventerrein "Kristalpark III" te Lommel vond tussen half juni en eind september 2009 een grootschalig booronderzoek plaats ten noorden van de vallei van de Molse Nete. Een terrein van ongeveer 11 ha groot werd onderzocht door middel van veldkartering, paleolandschappelijke boringen en een 4000-tal boringen met de megaboor. De bewaringstoestand van de bodem werd in kaart gebracht en bleek zeer variabel te zijn. Op enkele plaatsen bevond zich onder de podsolbodem een paleobodem, de zogenaamde Usselobodem. De aanwezigheid van een uitgestrekt steentijdsitecomplex werd geattesteerd. Zeer waarschijnlijk strekt het zich in de tijd uit van het finaalpaleolithicum tot en met het laatneolithicum.
ISSN: 0774-3327
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Archaeology, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
NP29_87-91_VanNeste-etal_Lommel_041209_p.pdfArticle Published 236KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.