ITEM METADATA RECORD
Title: Acuut leverfalen na biliopancreatische omleiding volgens Scopinaro: gevalbespreking en literatuurstudie
Authors: Vrints, I ×
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: 2010
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:63
Abstract: Achtergrond. In het verleden zag men frequent progressieve leverbeschadiging en acuut leverfalen optreden na jejunoileale bypass (JIB). Scopinaro ontwikkelde een nieuwe techniek, de biliopancreatische omleiding (BPD), om deze ernstige verwikkelingen te vermijden. Doelstelling. Hier wordt een geval besproken van acuut leverfalen na BPD. Aan de hand van een literatuurstudie wordt onderzocht of er een verband is met de ingreep. Methode. Via Pubmed werd gezocht naar relevante literatuur d.m.v. verschillende MESH zoektermen. Resultaten. NAFLD, een spectrum van leverafwijkingen, is een frequente obesitas gerelateerde complicatie. Chirurgisch geïnduceerd gewichtsverlies heeft een globaal gunstig effect op NAFLD. Na JIB zag men vaak progressie van leverafwijkingen en zelfs acuut leverfalen. Proteïnemalnutritie, bacteriële overgroei en gewijzigd galzoutmetabolisme zouden hierin een rol spelen. Leverfalen na BPD is slechts sporadisch gerapporteerd en het verband met de ingreep is nooit aangetoond. Besluit. Leverfalen is geen typerende verwikkeling van BPD. Het optreden van vele andere complicaties dwingt echter tot een terughoudend gebruik van deze techniek.
ISSN: 0371-683X
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.