ITEM METADATA RECORD
Title: Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen. Een typologie van bossen gebaseerd op de kruidlaag
Authors: Cornelis, j
Hermy, Martin
Roelandt, B
De Keersmaeker, L
Vandekerkhove, K
Editors: ANB en INBO
Issue Date: 2009
Publisher: Agentschap voor Natuur en Bos
Series Title: INBO.M.2009.5
Abstract: De samenstelling van de vegetatie in bossen kan sterk verschillen van plaats tot plaats, afhankelijk van het bodemtype, de waterhuishouding of het beheer. Toch zijn de meeste vegetaties niet zomaar willekeurig samengesteld. Bepaalde plantensoorten groeien vaak samen, andere dan weer niet. Groeperingen van planten die vaak samen voorkomen, worden als plantengemeenschappen aangeduid. Dit boek beschrijft de bosplantengemeenschappen in Vlaanderen. Op basis van bijna 6500 vegetatieopnamen worden dertig bostypes, verdeeld over tien groepen, onderscheiden. Per bostype wordt een beschrijving gegeven van de kenmerkende plantensoorten, het voorkomen in Vlaanderen, de standplaats, de bosleeftijd, de betekenis voor natuurbehoud, bosbouw en recreatie, het aangewezen beheer en de verwantschap met andere typologieën. Ook de relaties tussen de verschillende bostypes komen ruimschoots aan bod. Dit boek is een naslagwerk voor al wie bossen beheert, beheerplannen opstelt of bosvegetaties karteert. Met zijn fraaie illustraties zal het ook menig ander natuur- en bosliefhebber boeien.
ISBN: 978-90-403-0302-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Division Forest, Nature and Landscape Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.