ITEM METADATA RECORD
Title: Van Frankenstein tot de Goede Moeder: de inzet van frames in de strategische communicatie over duurzaamheid
Authors: Van Gorp, Baldwin ×
van der Goot, Margot #
Issue Date: 2009
Publisher: Uitgeverij Boom
Series Title: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap vol:37 issue:4 pages:303-316
Abstract: In deze bijdrage wordt onderzocht welke frames de stakeholders hanteren in het debat over duurzaamheid. De duurzaamheiddiscussie rondom landbouw en voeding in België dient daarbij als voorbeeld. Een kwalitatieve inhoudsanalyse van onder meer advertenties, brochures en krantenartikelen levert een overzicht op van zes dominante frames. Verder wordt besproken hoe de stakeholders de frames aanwenden. Hieruit blijkt dat geen van de frames exclusief toebehoort aan één stakeholder.
ISSN: 1384-6930
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Media Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
cw-2009-4-gorp.pdf Published 106KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science