ITEM METADATA RECORD
Title: De impact van de staatshervorming op de Vlaamse administratie: enkele theoretische kaders toepasbaar op de insourcing van de verkeersbelasting binnen de Vlaamse administratie
Authors: Matthys, Jeroen
Vanhee, Dieter
Hondeghem, Annie
Issue Date: 2009
Publisher: Steunpunt beleidsrelevant onderzoek bestuurlijke organisatie Vlaanderen
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SFB rapport verkeersbelasting DEF.pdf Published 306KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.