ITEM METADATA RECORD
Title: Effectiviteit van de beleidsbeïnvloeding door Bond Beter Leefmilieu. Resultaten perceptieonderzoek
Authors: Coninx, Ingrid
Bachus, Kris
Issue Date: 2008
Publisher: HIVA
Abstract: Één van de doelstellingen van een milieubeweging is het beïnvloeden van het beleid. In deze studie is een evaluatie gemaakt van de effectiviteit van de beleidsbeïnvloeding door Bond Beter Leefmilieu. Dit is gebeurd op basis van een onderzoek naar de perceptie van externe partners van Bond Beter Leefmilieu binnen de middenveldorganisaties, privésector, overheid en media. Allereerst is gepeild naar het imago dat Bond Beter Leefmilieu heeft bij de respondenten. Ten tweede is er gekeken naar de rol die een milieubeweging zou moeten opnemen in de maatschappij en is dit vergeleken met de manier waarop Bond Beter Leefmilieu dit vandaag doet. Vervolgens is de effectiviteit van de instrumenten voor beleidsbeïnvloeding geëvalueerd. En tot slot is een korte sterkte-zwakte analyse opgesteld om Bond Beter Leefmilieu richting te geven voor verbetering van hun toekomstige strategie van beleidsbeïnvloeding.
Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de Nationale Loterij.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
R1221.pdf Published 341KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.